Class XII 2019-20

AATMADEEP VIDYALAYA
Toppers Above 90%
Class XII  Session 2019-2020
Result Class 12 more than 90%
SR .NO. ROLL NO. NAME Total 500 Percentage
1 23641324 GANESH PRAJAPATI 481 96.2
2 23641222 AYUSHI PANDEY 478 95.6
3 23641171 ASHUTOSH DWIVEDI 476 95.2
4 23641204 VIKESH MAURYA 476 95.2
5 23641349 SHOBHIT RAJ 472 94.4
6 23641357 VEDANT MISHRA 471 94.2
7 23641246 SHRUTIPANDEY 468 93.6
8 23641283 JATIN SHANKAR SRIVASTAVA 468 93.6
9 23641294 SHIKHAR SRIVASTAVA 467 93.4
10 23641191 SATYAM KUMAR GUPTA 466 93.2
11 23641240 SAKSHIYADAV 465 93
12 23641228 NAINCY PANDEY 461 92.2
13 23641188 RAJAT TIWARI 460 92
14 23641197 SWAPNIL RAJ 460 92
15 23641295 SHIVAM KASOUDHAN 459 91.8
16 23641166 ANAMIKA SINGH 456 91.2
17 23641268 ANKIT DUBEY 454 90.8
18 23641292 SAMEER SRIVASTAVA 454 90.8
19 23641205 VISHAL KUMAR 453 90.6
20 23641248 SHRUTITRIPATHI 451 90.2